Ceník služeb platný od 1.1.2023 - all inclusive:

V ceně je kompletní vedení evidence a hot-line 24/7 vyjma zpracování účetní závěrky/výroční zprávy pro obchodní korporace.

Cena za její zpracování je rovna jednomu měsíčnímu paušálu.

 

 • neplátce DPH 
 1.400,00 Kč / měsíc
 • plátce DPH, předpokládaný roční obrat do 1,0 mil. Kč
 1.800,00 Kč / měsíc
 • plátce DPH, předpokládaný roční obrat od 1,0 mil. Kč do 2,5 mil. Kč
 3.900,00 Kč / měsíc
 • plátce DPH, předpokládaný roční obrat od 2,5 mil. Kč do 5,0 mil. Kč
 6.500,00 Kč / měsíc
 • plátce DPH, předpokládaný roční obrat od 5,0 mil. Kč do 10,0 mil. Kč
12.000,00 Kč / měsíc
 • plátce DPH, předpokládaný roční obrat od 10,0 mil. Kč do 20,0 mil. Kč
18.000,00 Kč / měsíc
 • vyšší obrat dle individuální dohody

  

 

 • mzdová evidence
 400,00 Kč / mzdový list / měsíc 
 • personalistika - nástup/výstup zaměstnance
 400,00 Kč / osoba  
 • roční zúčtování daně zaměstnance
 600,00 Kč / zaměstnanec
 • ostatní účetnické práce
 600,00 Kč / hod.

  

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a daňové evidence je pojištěna ve spolupráci se Svazem účetních Olomouc u ČSOB Pojišťovny, a.s. s limitem až 500.000 Kč včetně pojištění sestavení daňového přiznání přímo navazujícího na sestavení účetní závěrky.